DKCH SECH
Prima-Sennen's Duchess of Kimberly
NOCH DKCH
Ludvig Lillemann av Hiselfoss
Prima-Sennen's Elton of Duchess
Født D 07/12/2017

DK00396/2018
DKJUCH.DKCH.

KIMBRER VINNER 2021​HD: A  AD: 1/0   OCD: Fri 

ANTAGENE:

Histiocytic Sarcoma (pre-test) Index A
Degenerative Myelopathy (DM-sod1a) Normal homozygous
Degenerative Myelopathy (DM-sod1b) Normal homozygous 

Avls godkendt i Dansk Kennel Klub og Dansk Berner Sennen Klub
Står til rådighed 
På Mors og Greve


 

Kennel Prima-sennen's | Greve Strandvej 123 | 2670 Greve | Tlf.: +45 20 93 39 19